• خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

  • ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم

    ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم

  • نماز جمعه ، عامل وحدت

    نماز جمعه ، عامل وحدت

خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97   حجت الاسلام مشایخ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97 عید […]

ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم

ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم

امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز خطبه های نماز جمعه مورخ 12/05/97 ضمن سفارش به تقوا به بررسی 25 ذی القعده روز دحو […]

نماز جمعه ، عامل وحدت

نماز جمعه ، عامل وحدت

نماز جمعه ، عامل وحدت حجت الاسلام مشایخ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز خطبه های نماز جمعه مورخ 5/5/97 5 مرداد سالروز […]