• دولت باید پرچمدار گفتمان انقلاب باشد

    دولت باید پرچمدار گفتمان انقلاب باشد

  • می بایست با روحیه انقلابی به سوی انتخابات رفت

    می بایست با روحیه انقلابی به سوی انتخابات رفت

  • تلخی ها و شیرینی های سال 95

    تلخی ها و شیرینی های سال 95

دولت باید پرچمدار گفتمان انقلاب باشد

دولت باید پرچمدار گفتمان انقلاب باشد

حجت الاسلام مشایخ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز خطبه های نماز جمعه مورخ 25/1/96 خود و عزیزان نمازگزار را به تقوای الهی […]

می بایست با روحیه انقلابی به سوی انتخابات رفت

می بایست با روحیه انقلابی به سوی انتخابات رفت

حجت الاسلام مشایخ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز خطبه های نماز جمعه مورخ 18/1/96 خود و نمازگزاران عزیز را به تقوای الهی […]

تلخی ها و شیرینی های سال 95

تلخی ها و شیرینی های سال 95

تلخی ها و شیرینی های سال 95 حجت الاسلام مشایخ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز خطبه های نماز جمعه مورخ 27/12/95 نمازگزاران […]