• بسته ی اروپا سرابی بیش نیست

    بسته ی اروپا سرابی بیش نیست

  • دشمن با شایعه پراکنی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم است

    دشمن با شایعه پراکنی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

بسته ی اروپا سرابی بیش نیست

بسته ی اروپا سرابی بیش نیست

بسته ی اروپا سرابی بیش نیست حجت الاسلام مشایخ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز خطبه های نماز جمعه مورخ 22/4/97 ، 21 […]

دشمن با شایعه پراکنی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم است

دشمن با شایعه پراکنی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم است

  دشمن با شایعه پراکنی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم است حجت الاسلام مشایخ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز […]

خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

حجت الاسلام مشایخ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز خطبه های نماز جمعه مورخ 01/04/96 در ادامه ی بحث استکبارستیزی به بررسی نتایج […]