• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند حجت الاسلام مشایخ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز خطبه های نماز جمعه […]

الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است حجت الاسلام مشایخ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز خطبه های نماز جمعه مورخ 9/6/97 عید […]

خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97   حجت الاسلام مشایخ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر در آغاز خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97 عید […]