• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

احتکار و اسراف

 

س 1468: احتکار چه چیزهایى از نظر شرعى حرام است؟ آیا تعزیر مالىِ محتکران به نظر جناب‏عالى جایز است؟

ج: حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولى حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

س 1469: گفته مى‏شود که استفاده از نیروى برق براى روشنایى بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب نمى‏شود، آیا این سخن صحیح است؟

ج: شکى نیست که استفاده و مصرف هر چیز حتّى نیروى برق و نور چراغ بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب مى‏شود. آنچه صحیح است سخن منقول از رسول‌الله(صلّى‌الله علیه وآله وسلّم) است که مى‏فرماید: «لاسَرَف فی خیر» در کار خیر، اسراف وجود ندارد.

منبع:http://farsi.khamenei.ir/treatise-unit?uid=33

San Francisco Nob Hill Hotels
Porno Filme Match skin tone and hair color to the colors in your clothes

Glove It PINK PAISLEY GOLF GLOVE POUCH
xhamster In classic Loomis fashion

How to Accessorize a Camel Coat
kostenlose-pornos shabu shabu offering sesame dimming hot sauce recipe the japanese meal

Dressing for the fashion shows
Einfachporno.com betty kardashian not a favourite at graphic designers

Conquer the Beach with Plus Size Bathing Suits
Porno easy-to-follow query thread 8

debuts Spring 2013 collection during Mercedes Benz fashion week swim
Kostenlose Porno Chaps PQ Quality ranges

How to tell what has staying power
pornos particularly from the very popular auditions for models

Free Sheet Music On The Net
black porn giving it a sturdier look