• خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

  • خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

    خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

  • این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

    این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

جلسه ساخت زائرسرا در مشهد مقدس با حضور امام جمعه نوشهر

IMG_0593 IMG_0594 IMG_0596 IMG_0597 IMG_0599 IMG_0592 IMG_0601 IMG_0600