• خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

  • خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

    خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

  • این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

    این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

حضور امام جمعه در مراسم فرودگاه نوشهر به مناسبت ایام محرم

IMG_0410 IMG_0408 IMG_0407 IMG_0406 IMG_0395 IMG_0396 IMG_0398 IMG_0402 IMG_0404 IMG_0392 IMG_0391