• خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

  • خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

    خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

  • این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

    این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

حضور امام جمعه نوشهر در جمع اولیا و مربیان مدرسه ناصرخسرو

IMG_0563

IMG_0565

IMG_0566

IMG_0567

IMG_0568

IMG_0569

IMG_0570

IMG_0571

IMG_0572

IMG_0573

IMG_0574