• خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

  • خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

    خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

  • این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

    این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

نماز ظهر عاشورا به امامت امام جمعه نوشهر

IMAG3128-640x480 IMAG3129-640x4801 IMAG3131-640x480 IMAG3133-640x480 IMAG3139-640x480 IMAG3142-640x480 IMAG3145-640x480 IMAG3147-640x480 IMAG3150-640x480 IMAG3154-640x480 IMAG3155-640x480 IMAG3157-640x480