• خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

  • خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

    خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

  • این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

    این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

کلنگ زنی بقعه امام زادگان شمس و اولیاء توسط امام جمعه نوشهر

IMG_0437 IMG_0441 IMG_0443 IMG_0446 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0449 IMG_0450 IMG_0453 IMG_0454 IMG_0456