• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

کلنگ زنی بقعه امام زادگان شمس و اولیاء توسط امام جمعه نوشهر

IMG_0437 IMG_0441 IMG_0443 IMG_0446 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0449 IMG_0450 IMG_0453 IMG_0454 IMG_0456