• ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم

    ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم

  • نماز جمعه ، عامل وحدت

    نماز جمعه ، عامل وحدت

  • جنگ امروز جنگ اراده هاست

    جنگ امروز جنگ اراده هاست

عالم برزخ از دید قرآن/ انسان قدرت درک سختی برزخ را ندارد

انسانهای گنهکار در عالم برزخ آرزو می کنند همه کس، چه نزدیکان و چه غیر نزدیکان بدانند آنچه را که او دیده و یافته و این آرزو گاهی به صورت فریادها و نداها در می آید، اگر چه کسی در دنیا قدرت شنیدن و دریافت آن را ندارد.

نوشهرآدینه/ درک خصوصیات و شرایط عالم برزخ به دلیل اینکه از عوالم بالاتر است برای انسان دنیوی ممکن نیست. همچنین سعادت و شقاوت در حیات برزخی هم با الفاظ و کلمات برای انسان با ظرفیت ادراکی محدود قابل تشریح نیست و نمی شود از گرفتاری ها، خسرانها، حرمانها، عذاب ها و فشارهای عوالم بالاتر آنچنان که هست انسان را مطلع کرد و او را در جریان واقعیت های عوالم بالاتر قرار داد. وقتی در آیات قرآن کریم هم دقت می کنیم و در اشارات و نکات آیات تامل می نماییم این حقیقت را در می یابیم که آنچه از عذاب ها و گرفتاری های اخروی گفته شده گوشه هایی است از آنچه که هست و حقیقت امر خیلی بالاتر از آن است که گفته شود و در قالب الفاظ آمده و در خور فهم انسان دنیوی گردد.

خداوند متعال در آیات 7، 8 و 9 سوره المطففین می فرماید: “چنین نیست که آنها درباره قیامت می پندارند، به یقین نامه اعمال بدکاران در سجین است و تو چه می دانی که سجین چیست؟ نامه ای رقم زده شده و سرنوشتی حتمی است”.

همچنین خداوند تبارک و تعالی در آیات 5 تا 7 سوره مبارکه الهمزه می فرماید: “و ما ادریک ما الحطمه، نار الله الموقده، التی تطلع علی الافئده” تو چه می دانی که آتش درهم کوبنده جهنم الحطمه چیست؟ آتش سخط حق است که شعله ور است و آتشی است که بر دلهای منحرفین می زند”.

حق تعالی درآیات 8 تا 11 سوره مبارکه القارعه نیز می فرماید: و أما من خفت موازینه، فامه هاویه، و ما أدریک ماهیه، نار حامیه؛ و اما کسی که اعمال و عقائد ا و موازین عملی و عقیدتی او سبک وزن باشد و در مقام سنجش با حق، وزن و ارزشی نداشته باشد، پس برگشت او به سوی عالم پست و جهنم است و توچه می دانی که عالم پست و جهنم چیست؟ آتشی است سوزان و سوزنده.”

تعبیرات و اشارات این آیات به خوبی حقیقتی سخت را روشن می کند. در آیات سوره الهمزه، تعبیر “و ما ادریک ما الحطمه” حکایت از این معنی می کند که انسان دنیوی نمی تواند حطمه را که همان جهنم است بفهمد و آن چنانکه هست بداند و حقیقت”حطمه” قابل تفهیم به انسان دنیوی نیست.

“الحطمه”که عالم جحیم است و عالم منحرفین و مجرمین است و اصل آن در آخرت و صورت نازله آن در برزخ است، چنانکه هست، گفتنی نیست و فقط گوشه هایی از آن، آن هم در قالب الفاظ و کلمات، به انسان دنیوی گفته شده است.

درآیات سوره القارعه، تعبیر”هاویه” که به معنی پست و نازل و منحط است اشاره به جهنم و عالم منحرفین است، درعین اینکه حکایت از پست و نازل بودن عالم منحرفین و مجرمین می کند، در عین حال دلالت بر این معنی هم می کند که حقیقت جهنم و حقیقت و چگونگی عالم منحرفین چنان که هست،گفتنی نیست و همین قدر عالم پست و نازل است.

در آیه بعدی با تعبیر”و ما ادریک ماهیه”با صراحت اعلام می دارد که توجه میدانی “هاویه “چیست؟ و سپس با تعبیر “نارحامیه” از”هاویه” چنین خبر می دهد که آتشی است سوزان وسوزنده. “هاویه”که همان عالم جحیم و عالم مجرمین و منحرفین است و اصل آن درآخرت و نمونه آن در برزخ است،چنانکه هست گفتنی نیست و فقط گوشه هایی ازآن را به انسان دنیوی گفته اند.

بنابراین انسان مجرم و منحرف با قرار گرفتن در برزخ و با مواجه شدن با صورت نازله “هاویه” و “الحطمه”و “سجین” و افتادن درآنها، و با روبرو شدن با مسائلی که قبلا به فکر او و هیچ انسانی در دنیا نمی آمد، چنانکه در وضع بد و کوبنده ای قرار می گیرد که خدا می داند و کسی که در آن وضع افتاده باشد. آنچه را که در دنیا شنیده بود، فوق آن می یابد که شنیده بود و با موضوعاتی مواجه می گردد که اصلا نشنیده بود و یا اشاره هایی به آنها شده بود و نفهمیده بود و به گرفتاری های جدیدی دامنگیر می شود که احتمال آن را نمی داد و بلکه احتمال آنها برایش قابل هضم نبود زیرا که ظرفیت درک آنها را نداشت.

البته انسان گنهکار در عالم برزخ آرزو خواهد کرد که ای کاش می شد به دوستان دنیوی خود و به نزدیکان و همراهان و همفکران خود که در غفلت ازآن حقایق بوده و بی خبرند، ازآنچه او در آن قرار گرفته است و در انتظار دوستان و نزدیکان وی هم هست، خبر می داد و ای کاش می توانست پرده از روی مسئله برداشته و آنان را از غفلت و جهل نجات می داد.

انسان معذب برزخی قطعا نه تنها آرزو می کند که به دوستان و نزدیکان خود از آنچه دیده است، خبر بدهد بلکه، از بس گفتنی است و خبر دادنی و دانستنی است می خواهد به همه خبر داده و همه را از حقایق و اسرار ناشناخته ای که با آنها مواجه گشته است مطلع کند، زیرا وقتی موضوعی به شدت غیر منتظره بود و خیلی بزرگ و تحیر آورو در عین حال، ناشناخته بلشد و کسی به آن توجه نمی کند، در این صورت هر کسی به آن برخورد نموده و با خبر شود، می خواهد همه را با خبر نموده و به همه بگوید و همه را ازخصوصیات آن مطلع کند.

منبع:مهر

How to choose the best CAD drafting service provider
Porno Filme Gone were corsets and heavy skirts

PANTONE fashion color report f
Einfachporno.com among which are rattlesnakes

Fashion Mistake for State of the Union Address
Porno This process evolved even further into silk stockings

6 Japanese Subcultures That Are Insane Even for Japan
Einfachporno.com izod trademark unique pima outstanding polo

Barbie Birthday Parties for 5
Kostenlose Porno let’s choose to talk undergoing tops

fashion documentary trailer gets released
pornos HAPPY MANIA is written by Moyoco Anno

How to Shop for Designer Clothing at Great Prices
blackporn into the Earth

10 Negative Stories That Might Not Be so Bad 3
black porn a stack of clothing twine areas determined by posh