• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

کدام روزه را خاص الخاص گویند؟

استاد عرفان دانشگاه تهران با بیان اینکه روزه ای که در دین تشریع شده از مظاهر و مصادیق زکات تکوینی است، گفت: حقیقت روزه‌ این است که در این ماه به دیدار برسیم و به وصال دست یابیم.

دو گونه روزه وجود دارد: یکی روزه ظاهری است که نخوردن و نیاشامیدن و امثال اینهاست. عرفا می‌گویند که روزه باطنی هم داریم و آن این است که ذهن انسان به گناه متمایل نشود و روحش آلوده به مسائل منهی و شهوی نشود. در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا ریخته گران، استاد فلسفه و عرفان دانشگاه تهران، ابعادی از نقش روزه در تهذیب نفس بررسی شد که اکنون از نظر شما می‌گذرد.

حقیقت روزه که یکی از عبادات خاص است، چیست؟
اساس عبادات در ادیان، یا بر زکات یا بر صلاه. از حیث زکات، افراد از بدی‌ها رویگردان می‌شوند و به تزکیه نفس می‌پردازند و از حیث صلاه به خوبی‌ها آراسته می‌شوند. در واقع این دو حیث زکات و صلاه، جنبه تکوینی دارد. زکات به تزکیه مربوط است و صلاه به تحلیه و آراسته شدن. یکی، رویگردانی از بدیها است که زکات است و صلاه روی آوردن به خوبی ها. صورت دیگر اینها در استعاذه بسمله است که در استعاذه ما از شیطان رویگردان می شویم و در بسمله به خداوند روی می آوریم یا در تولی و تبری.
در واقع روزه ای که در دین تشریع فرموده شده است از مظاهر و مصادیق زکات تکوینی و نمازی که تشریع فرمودند از مصادیق صلاه تکوینی است. بنابراین با توجه به این توضیح حقیقت روزه و شأن آن در سلوک و تزکیه باطنی معلوم می‌شود. حقیقت روزه‌ این است که در این ماه به دیدار برسیم و به وصال دست پیدا کنیم.

تفاوت روزه‌ای که در سیر و سلوک عرفانی تأکید شده با روزه ای که در شریعت آمده، در چیست؟
عرفا کاملا صورت شریعت را رعایت می کنند، یعنی از این حیث فرقی نیست. منتها عرفا به معنا و باطن روزه هم می‌پردازند. یعنی علاوه بر ظاهر روزه، به باطن آن هم توجه می‌کنند. تفکر در حقیقت روزه هم می‌کنند. فقط این نیست که یک امساک ظاهری باشد بلکه سعی می‌کنند که مراتب دیگر روزه را در نظر بگیرند چنانچه بزرگان دین فرمودند: روزه عام است و خاص و روزه خاص الخاص. روزه عام همین روزه ای است که آدمی در ساعتی که تعیین شده از خوردن و آشامیدن امساک می‌کند. روزه خاص این است که در معانی اینها التفات می‌شود و به تزکیه باطن پرداخته می‌شود و غیر از امساک از خوردن و آشامیدن سعی می‌کند که تمام جوارح و اعضایش را از ارتکاب مناهی باز دارد یعنی فقط روزه دهان نیست، روزه دست و پا و چشم وهمه اعضاء باید وجود داشته باشد اما روزه خاص الخاص این است که دلش را هم متوجه محبوب و بزرگان دین می‌کند و به بالاترین حد تزکیه و پاکی و نهایت به دیدار و وصال نائل می‌شود.

با وجود اهمیت روزه و نقش آن در تهذیب نفس، چرا افرادی سال ها روزه می‌گیرند اما تأثیری آنچنان که باید و شاید نمی‌بریم؟
هر کسی در حد وسع خودش بهره‌مند می‌شود ولی سرش این است که روزه باید جزئی از کل باشد، یعنی باید در دل پیوند و ارتباط قرار بگیرد تا بهره بیشتری برده شود، ولی با این وجود همه به حد خودشان بهره‌مند می‌شویم، البته ممکن است کسی که روزه می‌گیرد به جای صعود و رشد و تکامل، سقوط کند. «گر نماز و روزه می فرمایدت/ نفس مکارست فکری بایدت»
ممکن است شخص غرور پیدا کند و خود را نسبت به دیگران برتر بداند. تنها چاره این است که مطابق آنچه مشایخ صوفیه فرمودند: به طریقی عبادات را انجام دهد که موجب انکسار(شکستگی نفس) شود و این گونه است که تهذیب به وجود می‌آید. این روش است که به همراه خود پاکی می‌آورد.

منبع:شبستان

Wholesale High quality leather Shoes
Porno Filme but for Cyrus

Wedding Style Fashion for Men
xhamster such as 10 10 10 or 13 13 13

How to Get a PR Job in Fashion
kostenlose-pornos Metallic bags are making a comeback

How to Put on a Successful Fashion Show
Porno hanging out at McKinley

The 15 Most Baffling Boasts in the History of Rap
Einfachporno.com All suite accommodations are ideal for corporate visitors

Create Your Own Custom Football Jerseys
pornos How to Study Jamaican Traditions

Green at Bottom of the Hill on December 18th
blackporn 6 items of equipment for your office for tremendously weird

Would you be interested in customised fashion
black porn or cummerbund of a different color