• خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

    خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

  • این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

    این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

  • تنها راه نجان فلسطین مقاومت است و رژیم صهیونیستی محکوم به فنا و نابودی است

    تنها راه نجان فلسطین مقاومت است و رژیم صهیونیستی محکوم به فنا و نابودی است

حجت الاسلام محمود مشایخ در جلسه شورای دبیران دبیرستان غیر دولتی خوارزمی در جمع مدیر و دبیران این دبیرستان حضور پیدا کرد و طی سخنانی با اشاره به خضوع و خشوع امام خمینی (ره) در برابر خداوند گفت: امام با آن قداست و بزرگی خود را هیچ کاره می دانست ، این یک درس بزرگی است که باید سر لوحه خود قرار دهیم. IMG_0727
امام جمعه نوشهر عُجب و خودبزرگ بینی را از بدترین صفات عنوان کرد و افزود:اگر موفق به انجام کاری شدید از لطف خدا بدانید، چرا که با قدرت و توانایی که خدا به شما داده این کار صورت گرفته است ، هر چند سعی و تلاش شماهم مهم است.
ایشان در فرازی دیگر از سخنان خود خطاب به مدیر و دبیران فرمودند:مطمئناً شما در زمینه تعلیم برای دانش آموزان دلسوزی دارید. خوب است که در زمینه تربیت ،صداقت و پاکی دانش آموزان هم دلسوزی و سعی وتلاش کنید.
حجت الاسلام مشایخ با اشاره به اینکه معلمان با آموزش مسائل ریشه ای دینی می توانند هدایتگر خوبی برای دانش آمزان باشند،اذعان داشتند: گاهی دانش آموز به توصیه های معلم بیشتر از توصیه های والدین خودتوجه و عمل می کند که این نکته باید مد نظر شما باشد.