• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

با مرگ ناگهانی آیت الله هاشمی رفسنجانی یار امام و رهبری به کشور شوک وارد شد

حجت الاسلام مشایخ امام جمعه شهرستان نوشهر در خطبه های نماز جمعه 24/10/95 با بیان بعضی از ویژگی های آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: او حامی امام و رهبری بود در انقلاب نقش داشت ، برای تحکیم انقلاب کار کرد و تا مرز شهادت جلو رفت (ترور شد).

او نو آوری داشت پرکار و وفادار بود و صراحت لهجه داشت.

بعضی با فوت ایشان دنبال دو قطبی کردن کشور بودند ولی علاقه مندان به انقلاب مانع شدند. ما آسیب دوقطبی را در سال 88 تجربه کردیم.

امام جمعه محترم نوشهر در ادامه بعضی از عوامل دو قطبی سازی را به صورت ذیل بیان کردند :

1- انتخابات

2- حوادثی همانند رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی

3- سبک زندگی مسئولین (اشرافی گری)

بعضی از سوژه های دو قطبی سازی مثل موافق کنسرت و ضد کنسرت ، موافق برجام و ضد برجام ، موافق مذاکره و ضد مذاکره ، موافق حضور زنان در ورزشگاه و مخالف آن.

هدف آن است که غرب گرا ها برای خود پشتوانه درست کنند و بگویند طرفداران ما بیشتر است ولی این دو قطبی ها همه کاذب و غیر حقیقی است. دوقطبی حقیقی عبارت است از حق و باطل ، انقلاب و ضد انقلاب و ارزش و ضد ارزش . در مملکت ضد ارزش و ضد انقلاب جا ندارد.

قصه شب نشان نیما در نوشهر

یکی از نشانه های ایمان خشم مقدس است. آنجا که دین زیر سوال برود و خشم حضرت موسی (ع) ، حضرت ابراهیم (ع) و حضرت رسول (ص) و امام علی (ع) بروز می کند. خشم مردم در سال 57 شاه را در 26 دی ماه بیرون کرد. مردم نوشهر در مراسم شب نیما نبودند جز اندکی ولی وقتی شنیدند ناراحت شدند چون خلاف شرع و خلاف سیاست نظام رخ داد. واکنش نشان دادند ولی کار خود سرانه انجام ندادند ، محکوم کردند و بیانیه دادند و بسیاری از مسئولین وقتی متنبه شدند محکوم کردند. ما از آنها تشکر داریم.