• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

آیت الله جوادی آملی؛

جریان تشیع تبرستان دریافت صحیح حدیث شریف ثقلین است

آیت الله جوادی آملی در پیامی به همایش ملی تشیع و تبرستان جریان تشیع تبرستان را دریافت صحیح حدیث شریف ثقلین عنوان کرد.
تشیع-وتبرستانبه گزارش نوشهرآدینه، در این پیام که به صورت تصویری در این همایش به نمایش درآمد آمده است:
“مقدم حضار فرهیختگان استان ولایتمدار تبرستان، مسئولان عالیقدر خانواده های معظم شاهد و همه متعهدان به قرآن و عطرت را گرامی می دارم. از برگزارکنندگان این همایش وزین حق شناسی می کنم و از همه کسانی که با ایراد مقاله یا ارائه مقالات این همایش وزین را پربارتر کرده اند تشکر می کنم.
از خدای سبحان مسالت می کنیم به همه شما و همه ما توفیق ادراک معارف قرآن و عترت و عمل به معارف و آثار و نشر برکات قرآن و عترت را مرحمت کند.
جریان تشیع تبرستان یعنی دریافت صحیح حدیث شریف ثقلین است. آن ثقل و وزنه وزین قرآن از یکسو و ثقل و وزنه وزین دیگر دین قرآن به نام عترت از سوی دیگر، اینها معرفان اصول اساسی دین و خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق و سیاست و جامعه شناسی و مانند آنند.
وقتی اسلام به امپراتوری ایران آمد و ایران را منقلب کرد گروهی نقل محور بودند و زود در مدار نقل قانع شدند، گروهی عقل و نقل محور بودند صبر کردند تا سخنان اصیل آسمانی را از کسانی بشنوند که قرآن ناطقند و هم خودشان از طرف ذات اقدس الهی علومی را که ناظر به تفسیر قرآن، تبیین قرآن و استخراج مطالب فراوان از قرآن است برخوردار شوند. کسانی که از حجاز به ایران آمده بودند به مناطق متعدد سری زدند، نیاکان ما در تبرستان حرفها را شنیدند، مشمول این آیه الهی ( الذین یستمعون القول … ) در وزنه زمان، این گروه سخنان فرزندان علی را هم شنیدند، سخنگویان قبایل دیگر را هم شنیدند. سخنگویان ثقفی و غدیری را شنیدند درست بررسی و ارزیابی کردند، دیدند آنها که سخنگویان غدیری را که از جمع بین قرآن و عترت پیام آورند بپذیرند و به وسیله سادات کلمات اهل بیت (ع) را خود ادراک کنند و بفهمند و باور کنند و ایمان بیاورند. شنونده پیام اسلام که از حجاز به ایران می آمد گاهی گوش بود گاهی چشم بود گاهی عقل بود، اگر مخاطب گوش بود یا چشم بود یه یک سمت و سویی خاص گرایش پیدا می کردند و اگر مخاطب عقل یعنی خردمندان عقل محور و عدل مدار بستری پهن کردند تا پیام رهبران اسلامی را بشنوند. آنها هرگز سخنگویان ثقفی را راه ندادند، سخنگویان غدیری را با جان پذیرفتند و اهل بیت عصمت و طهارت را با جان قبول کردند.
در همین تبرستان وقتی قرآن خوانده می شد برابر آیه ( و اذا قراء قرآن فاستمعو … ) گوش می دادند و ادراک می کردند و باور می کردند و عمل می کردند، وقتی هم سخنگو می گفت ( قال امیرالمومنین علی ابن ابیطالب ) همانند ( اذا قراء القرآن فاستمعو … ) به یکدیگر می گفتند ساکت و آرام ببینیم پیام غدیر چیست پیام اهل بیت (ع) چیست، نیاکان ما در تبرستان قرآن و سخنان اهل بیت را یکسان تلقی می کردند، یعنی در برابر آیات الهی ( فاستمعو له وانتسو) را انتشار می کردند، در برابر سخنان صریح و شفاف و قطعی اهل بیت (ع) هم (فاستمعو له وانتسو) را رعایت می کردند و این عقل مداری نیاکان تبرستان است، این عقل محوری نیاکان این سرزمین است، اینچنین نبود که هر حرفی را بپذیرند، اینچنین نبود که هر سخنی را برهان تصدیق کنند. قرآن کریم هم خطوط کلی و کبرای قیاس را تبیین کرده است هم خطوط جزئی و صغرای قیاس را بیان کرده است.. فرمود مردان متفکر را بشارت بدهید که اینها زودباورند نه دیرباور، در هسته مرکزی عقل و عدل حرکت می کنند، قبل از اقامه برهان نظر مثبت ندارند، بعد از تمامیت نظام استدلال قرآن توقف نمی کنند، هم ادراک می کند با عقل و اندیشه عمل می کنند با انگیزه، در کنار این آیه که کبرای اصل قرآن کریم بیان کرد، صغرا و خطوط جزئی را هم بازگو کرد و آنها خوب بررسی کردند که اهل بیت مردم را به خدا دعوت می کنند نه به غیر خدا و داعیه امامت دادند و نه داعیه ریاست و سلطنت و مانند آن، و این دعوت شان با عمل آمیخته است و منطقی این است، از این ریزتر و جزئی تر را قرآن به خوبی تشریح و تببین کرد و فرمود، وجود مبارک پیغمبر (ص) مصداق کامل داعی الی الله است که فرمود با بصیرت مردم را به حق دعوت می کنند، همین قرآن که وجود مبارک پیغمبر را داعی بصیرانه معرفی کرد علی ابن ابیطالب را به منزله جان او حسن و حسین (ع) را فرزندان او وصدیقه کبری و عصمت بالغه را به عنوان نساء آنها مطرح کرده است، همه اینها و اعیان الی الله اند و با بصیرت مردم را به دین شناسی و دین باوری دعوت می کردند، بنابراین نیاکان ما در تبرستان خوب ارزیابی کردند و گفتند اسلامی که ما شنیدیم باید با معارف عقلی هماهنگ باشد، آنچه را که اهل بیت می گفتند که تشبیه باطل است که تشبیه صرف باطل است، جمع بین تشبیه و تنزیه حق است، خدا را طوری معرفی می کردند که نه سخن از مکتب اشاعره و نه سخن از تجسیم و مانند آن. وقتی خوب بررسی کردند دیدند که ساداتی که از حجاز به ایران آمدند اهل بیت را معرفی کردند سخنان نورانی اهل بیت را معرفی کردند نیاکان ما دیدند این همان اسلام راستینی است که انبیاء وعده دادند و پذیرفتنی است وگرنه تبرستان قابل فتح نبود.
قدم به قدم شیار است و جنگل و دره است و هیچ ممکن نبود کسی بتواند با قدرت نظامی برتبرستان پیروز بشود. مردم تبرستان هم سلحشور هم جنگجو هم مدافع هم غیور و غیرتمدار و از آب و خاکشان دفاع می کردند ولی در برابر حق تسلیم محض بودند. اینها این معارف را کم و بیش شنیدند و به وسیله برخی از گماشته های خود پیام رسان خود، کسانی را به حضور اهل بیت می فرستادند از آنها یا نام و یا نامه دریافت می کردند یا پیام کتبیی یا پیام شفاهی خواسته بودند و با منطق اهل بیت آشنا شدند، دیدند اسلام ناب همان است که علی و اولاد او می گویند.
مطلبی که من پیشنهاد می دهم و با خواهش همراه است که مسوولان محترم این همایش، نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار محترم، مسوولان نظامی و سیاسی و اجتماعی و همچنین آیات عظام و علما و حجج الاسلام، پژوهشگران و محققان و فرهیختگان تلاش و کوشش کنند این است که نیاکان ایرانی ها اگر چنانچه پیرو زرتشت بودند بررسی کنند آیا این مساله صنمیت گفته زرتشت است یا الحاقی است. شما مستحضرید عیسی سلام الله تثلیث نیاورد، وجود مبارک موسای کلیم تثلیث نیاورد، بعد از موسی آنچه که آمده است مرضی موسی کلیم بود، نه بعد از عیسای مسیح، آنچه برخی از ترسایان گفتند و مانند آن این گفته های ناروا هرگز مورد رضایت وجود مبارک عیسی مسیح نبود،عرض این است تشبیه برخی از یهودیها و نه تثلیث برخی از ترسایان این نمی تواند منصوب به آن دو ذات مقدس باشد. آنچه در برخی از ایرانیها رواج داشت که بوی معنویت می دهد هرگز مربوط به انبیاء قبلی این سرزمین نبود، اگر کسی نبی بود و کتاب داشت هرگز قائل به دو مبداء نبود هرگز ظلمت را امری وجودی نمی دانست هرگز شعور را امری وجودی نمی دانست هرگز اهرمن را منشاء شعور تلقی نمی گردد. این را درست بررسی کنند، آنچه که از وجود مبارک پیامبر اسلام و به وسیله قرآن و عترت در بستر عقل به ایران آمده است و گروهی از مردم ایران بیش از دیگران و پیش از دیگران به استقبال ولایت اهل بیت رفتند برای علمای معارف قبلی نیاکان شان بود، اگر کسی موحد نام بود جز تهدید چیزی را نمی پذیرد، اگر کسی عقل مدار بود جز غدیر چیزی نمی پذیرد، اگر مرحوم شهریار در وصف علامه امینی سرود، اگر این تحقیق بشود که ایرانیان اصیل موحد بودند، نه مشرک، توحیدی بودند نه تثنیه ای، این سندیت هم ملحق خواهد بود، این نژاد و هستی عاقلانه است نه نژاد دوستی متعصبانه و کورکورانه، بنابراین این عقل مداران پیام ناب اسلام را از سخنگویان غدیری شنیدند، پذیرفته و دل سپردند.
امیدواریم که خدای سبحان به همه محققان ارجمندی که در اجلال و تکریم این همایش با ایراد مقاله و یا ارایه مقالات کوشیدند خدای سبحان بپذیرد آیات عظام علمای اعلام حجج اسلام بزرگوارانی که در این همایش کوشش کردند، سعی شان مشکور باشد، مسوولان محترم نظام که خدمات شایسته ای به این همایش ارایه کردند مورد رضایت ولی عصر قرار گیرد، پژوهشگران محققان هم در راستای تقویت پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت هم خدمت صادق آنها مورد رضایت حق باشد و هم توفیق خدمات لایق را خداوند به آنها عنایت کند. امیدوارم ذات اقدس الهی در فرج امام زمان (عج) ا تعجیل و نظام و رهبر و مراجع ما را در سایه ولی عصر حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدای انقلاب و جنگ و شهدای تبرستان را در سایه رحمت بیکرانش با انبیاء و اولیای الهی محشور بفرماید. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خودشان برگرداند. بیداری اسلامی خاورمیانه را به آن ثمر نهایی اش برساند و این نظام پربرکت الهی را با ظهور صاحب اصلی اش از هر خطری محافظت بفرماید.

Do You Put on Sunblock Before the Makeup Primer
Porno Filme site a short creation on to design panache

end season in familiar fashion with Game 5 loss to Verlander
xhamster In the first issue

Do Potatoes Make You Fat
Einfachporno.com but avoid the high waisted cut of the classic

fans out of a fifth season and answers to Who Shot Jim
Porno 5 frightening serialized murders who else was animal companions

Famous Women Inventors and Inventions that Made Significant Difference
Kostenlose Porno ensuring you get outlets dumping permanent magnet gold

Men and Women Fashion Scarves
pornos 7 unusual trends that outlook a fiscal fall

Watch Top Shot Season 2 Episode 1
blackporn and they can be trendier than the latest styles in adult clothing

Preventing Ingrown Hairs or Razor Bumps
black porn clothing is classified as vintage when it is 25 years or older