• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

حماسه ۹ دی رستاخیزی از ملت قهرمان و شجاع ایران بود

حماسه ۹دی نشان داد عشق به ولایت ، رهبری و شعائر عاشورا در قلب مردم جای دارد و مردم در ۹ دی خط قرمز خود را به فتنه گران و نیز شیطان اکبر اعلام کردند.

نوشهر آدینه/ نورعلی مشایخ بخش /ملت قهرمان ایران در ۹ دی نشانداده اند که بومیان تبارگرا(آسیا ، امریکا ، استرالیا ) و کشور های ساترابهای پیوسته (ایالات متهده امریکا ، کانادا ، استرالیا ) و سرزمین های کوچ نشین در نبرد کهکشان اندیشه هیچ اند و بایستی در همان دهکده کوچک فرضی خود زندانی گردند . چرا که مردم قاره کهن دارای بُن و پی استواری در تاریخ جهان دارند.و وقتی وحدت رهبری و ولایتمداری مردم هدف قرار می گیرد.
رستاخیز های اجتماعی زن و مرد این مرز و بوم بپا می خیزد و حماسه ای چون ۹ دی را به نمایش می گزارد .
۹ دی رستاخیزی از ملت قهرمان و شجاع ایران بود که نشان داده اند در نبرد رسانه ای هرنوع فتنه و فتنه انگیزی را در نتفه خفه می کنند و در میثاق با رهبر و ولایت تا پای جان می ایستند تا نشان بدهند ایران مورد تاخت و تاز بیگانگان نیست و عوامل فتنه نمی توانند اهداف شیطان اکبر را برنامه ریزی نمایند و به اجرا در بیاورند.
۹ دی نشان داد کشور های کوچ نشین غربی که با چپاول فرهنگ غنی قاره کهن چند صباحی تاخت و تاز نموده اند چون بُن و پی فرهنگی ندارند در نبرد اندیشه آزاد مردان و آزاد زنان ایرانی که در قطب خود وحدت ، ولایت و رهبری را دارند. ذلیل و ناتوان بوده و توان مبارزه را ندارند.
۹دی شلیک تیری بود که قلب دشمن را نشانه گرفت و با بیداری اسلامی تخم نفاق کوچ نشینان ساتراب را برچیده و پرچم پر افتخار ولایت را به اهتزاز در آورد. و قدرت رستاخیز ملت را به فتنه گران و فتنه جویان نشان داد.
به امید روزی که همه مردم قاره کهن با بیداری خود تهت پرچم ولایت طبل تو خالی کوچ نشینان غربی را پاره نمایند و بار دیگر با بصیرت عاشورایی و وحدت خود را حفظ کنند و کهکشان اندیشه خود را به جهان صادر نمایند.
در پایان ۹ دی نشان داد طرح توطئه استکبار در خصوص تجزیه خاورمیانه شکست پذیرفته و با بیداری اسلامی طرح وحدت مردم قاره کهن در لوای اسلام و ولایت و رهبری در حال شکل گیری است.

K Superstores dress young males for success
Porno Filme Jorge’s Top Fall Fashion Trends

Halter top fashion at the beach with halter bathing suits
xhamster that whole 20 cigars a day thing

What does FFA think of these shoes
kostenlose-pornos If you are working on a tan

Are We Missing the Point
Einfachporno.com Fashion designers can use fedoras to

Shock celebrates 30 years with a grand party in NYC
Porno First impressions are one shot deals and your clothes hint

Dior Perfumes the Ever Best Cologne for Men
Einfachporno.com pattern making was born

Sporty Chic PRO COLLECTION BRACELET
Kostenlose Porno and the perks include free merchandise and access

How To Choose Fine Art Paintings
black porn and a chiffon scarf tied around the neck complete this look