• ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم

    ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم

  • نماز جمعه ، عامل وحدت

    نماز جمعه ، عامل وحدت

  • جنگ امروز جنگ اراده هاست

    جنگ امروز جنگ اراده هاست

دیدار برخی از مسئولین ورزشی با امام جمعه

چند تن از مسئولین کمیته های ورزشی همراه با آقای کیا رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نوشهر روز چهارشنبه 95/04/30 در دفتر امام جمعه ی محترم با ایشان ملاقات نمودند.

در این دیدار حاج آقا مشایخ فرمودند: رشد و پیشرفت اگر در ابعاد مختلف و به تناسب باشد، خوب است. اندام انسان وقتی به تناسب و یکنواخت رشد می کند ، موزون و زیبا جلوه می کند.

بچه ها را هم به ورزش ببرید هم به مسجد و مجالس دینی تا با رشد و تقویت جسمی ، روحیه ی معنوی و پهلوانی و جوانمردی در آنها همزمان رشد نماید. علی (ع) با آن همه قدرت و عظمت که مقابل دشمن مصل کوه می ایستاد ، مقابل یک بچه یتیم متواضع و پدری دلسوز و مهربان بود و در برابر پروردگار خویش مطیع و خاکسار.

photo_2016-07-22_09-23-15 photo_2016-07-22_09-24-38