• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

وقوع سیل در نوشهر طبیعی یا غیر طبیعی

در اخبارورسانه هابه کررات دیده ایدوشنیده ایدکه ایران مخصوصا شمال کشور دارای حوادث وبلا یای طبیعی است،صرف نظراز صحت وسقم این ادعا،صرف طرح وپذیرش این موضوع ضرورت مطالعه،شناخت برنامه ریزی وپیشگیری از بروزو وقوع این حوادث وبه حداقل رساندن آسیب هاحاصله را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت.
نوشهرآدینه /سهیل باقی/سهیل باقیبرخی از این پدیده هامعلول فرآیندهای طبیعی بوده وبشر کمتر در آن دخالت داشته وبرخی دیگر ناشی از دخالت مستقیم انسان ومدیریت شهری وکشوری در منابع طبیعی وتخریب بی رویه جنگل ها وطبیعت زیبا وچشم نواز شمال کشور و مانند آن می باشد.
سونامی سیل در شمال کشور واخیرادر شهرستانهای نوشهر وچالوس به علت روند رو به تزاید وگسترده تخریب جنگلها وتغییر کاربری آنها،کاشت نهال های سریع الرشددر شیب های کوهستانی،سد سازی های روبه گسترش ،تخریب مراتع،معدن کاوی،سوء مدیریت رود خانه هاو….در مجموع شرایطی را ایجاد کرده است که بارش چند ساعت باران سیل های هول انگیز اتفاق می افتدو خود عامل دیگری می شود در سرعت بخشیدن به سیل های بعدی .
سیل بهشهر مدیران ستادمدیریت بحران استان را از خواب بیدار نکرده وهمچنین بی تدبیری بعضی از مدیران مسئول در این امر استان وشهرستان سیل زده ،باز هم شاهد وقوع سیل و یرانگر دیگری در غرب استان بودیم.
چرا نباید قبل از وقوع حوادث طبیعی که می شود با تدابیری از وقوع ویرانگر ان جلوگیری کرد،این مهم توسط مدیران انجام نمی گیرد؟باید این موضوع را در سطح کلان کشور مهم ارزیابی کرده وقابل بحث وبررسی است.
بعد از گذشت چند ساعت از وقوع این سیل با توجه به گزارش ها موثق هنوز وضعیت امدادرسانی وکمک رسانی به مردم درمناطق آسیب زده شهرستان های نوشهر وچالوس ومخصوصا روستاهای سنگ تجن و مزگا در نوشهر بسیار به کندی انجام می گیرد .
لازم به ذکر است مدیران می بایست از سیل بهشهر درس گرفته تا آماده سیل دیگری در استان مازندران باشند ،چرا که شمال کشور همیشه سیل خیز بوده است .
ضمنا باید این نکته را یاد آور شد که مواد غذایی ومکان امن برای اسکان مردم به شدت مورد نیاز بوده وهمچنین نبود خودروهای سنگین وتجهیزاتی مانند لودر و بیل مکانیکی کاملا در این جور مواقع احساس می شود.
زخم های وارده به مردم شهرستانهای نوشهر وچالوس وبه خصوص روستاهای آن و آسیب های حاصله ناشی از عدم کار آمدی بعضی از مدیران تخصصی در این زمینه، تخریب بی رویه جنگلها ومنابع طبیعی و زمین های حاصلخیز شمال وخسارات فراوان مادی ومعنوی وارده بر اموال واملاک مردم و درد جانگداز ناشی از مصدومیت عزیزان خویش ،با هیچ وعده و نصیحت وپرداخت وجه ناچیزی ازسوی دولت و مدیران قابل جبران نخواهد بود.
در پایان بنظر می رسد باید مدیران چه استانی چه شهرستانی اعم ازاستاندار ، مسئولین شهرستانی و…پاسخگوی این حوادث باشند تاباتدبیری درست وبرنامه ریزی شده از پیشگیری وقوع این نوع حوادث تا حدودی جلوگیری بعمل آید./ نوشهر آنلاین

Remember to Stress the Heroics of America When Discussing 9
xhamster Do not do it

Sticking to the fashion basics
kostenlose-pornos The 1990s were optimistic and colorful

Courteney Cox rock bikinis in Mexico
Porno Native american inspired prints

Foreclosure Process In South Carolina
Einfachporno.com The butterfly girl

changing style through the centuries
Kostenlose Porno anywhere most of these 2 stores will be proceeding

Scripps Network Continues Global Expansion
pornos You can fast stretch

and Eyelash Curlers and Eye Shadow
blackporn This year there are more items available to whet their

Sunglasses with Style and Purpose
black porn All too often candidates see for 15