• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

سلفی ها چه کسانی هستند؟/مقاله

دیر زمانی نیست که در اخبار منطقه روزی نباشد که اسم سلفیان شنیده نشده باشد، آنها گروهی از مسلمانان تندرو از اهل سنت هستند که عقاید و باورهایی انحرافی از اسلام دارند.

ولایت فقیه؛ حلقه اتصال دشمنی ها علیه ایران

بعد از امام هم خدا مقدر فرمود کسی آمد که نسخه بدل امام بود. موارد فراوانی بوده که تقریباً همه سیاستمداران که بسیاری از آنها سوابق انقلابی داشتند، مقابل تهدیدها و تطمیع‌ها کوتاه آمدند اما ایشان مقاومت کردند.