• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

خلاصه خطبه های امام جمعه محترم شهرستان نوشهر مورخه 1391/5/13

خطبه اول سفارش به تقوا ماه خدا به نیمه رسید ماهی که اولش رحمت و میانه اش مغفرت و پایانش آزادی از دوزخ است. ماه رمضان ماه خودسازی است-در طول سال یک ماه رمضان داریم که باید رزق یکسال را بدست آوریم،تقوایی که در طول سال در برابر گناه ما را بیمه می کند. راه های خوسازی 1- خدا رحمت […]