• مردم پیروز سال 96

    مردم پیروز سال 96

  • مراسم تدفین شهدای گمنام در نوشهر در پنجشنبه 24 اسفند 96

    مراسم تدفین شهدای گمنام در نوشهر در پنجشنبه 24 اسفند 96

  • ارتجاع بزرگترین آفت انقلاب

    ارتجاع بزرگترین آفت انقلاب

چرا امام زمان(عج) برای فرج خودشان دعا نمی کنند؟!

چرا امام زمان(عج) با اینکه امام هستند و دعای ایشان مستجاب می شود، برای فرج خودشان دعا نمی کنند؟!

بهترین روش برای توسل به امام زمان(عج)

اگر موفق به ترک گناه شدید، این توسلات را رها نکنید و خیالتان به ترک چند روزه مطمئن نشود باید دست از توسل و تضرع برندارید. . .

بشارت ظهور موعود در اسلام

روایات در باب ظهور حضرت حجت (عج ) در منابع اصلی اهل سنت و شیعه به حد تواتر وجود دارد و اصل اعتقاد به ظهور این بزرگوار مورد توافق هر دو مذهب است .

مطهری؛ چراغی روشن در کوران بدعت‌های زمان

  جلوگیری از توقف در اندیشه‏سازی بر مبنای آرای شهید مطهری از مواردی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید فرموده‏اند و بدون شک، امروز آرا و نظریات استاد مطهری، چراغی روشن در کوران بدعت‌های زمان محسوب می‏شود.