• خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/01

  • خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

    خطبه های نماز جمعه مورخ 11/3/1397

  • این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

    این سنت الهی است که دشمن شکست بخورد

چرا امام زمان(عج) برای فرج خودشان دعا نمی کنند؟!

چرا امام زمان(عج) با اینکه امام هستند و دعای ایشان مستجاب می شود، برای فرج خودشان دعا نمی کنند؟!

بهترین روش برای توسل به امام زمان(عج)

اگر موفق به ترک گناه شدید، این توسلات را رها نکنید و خیالتان به ترک چند روزه مطمئن نشود باید دست از توسل و تضرع برندارید. . .

بشارت ظهور موعود در اسلام

روایات در باب ظهور حضرت حجت (عج ) در منابع اصلی اهل سنت و شیعه به حد تواتر وجود دارد و اصل اعتقاد به ظهور این بزرگوار مورد توافق هر دو مذهب است .

مطهری؛ چراغی روشن در کوران بدعت‌های زمان

  جلوگیری از توقف در اندیشه‏سازی بر مبنای آرای شهید مطهری از مواردی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید فرموده‏اند و بدون شک، امروز آرا و نظریات استاد مطهری، چراغی روشن در کوران بدعت‌های زمان محسوب می‏شود.