• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

فلسفه صله رحم چیست/ رحم کیست و صله یعنی چه

  پیامبر اکرم(ص) فرمود: پیوند با خویشاوندان شهرها را آباد مى‌‌‏سازد، و بر عمرها مى‏‌‌افزاید، هر چند انجام دهندگان آن از نیکان نباشند.

کدام روزه را خاص الخاص گویند؟

استاد عرفان دانشگاه تهران با بیان اینکه روزه ای که در دین تشریع شده از مظاهر و مصادیق زکات تکوینی است، گفت: حقیقت روزه‌ این است که در این ماه به دیدار برسیم و به وصال دست یابیم.

عرفان حقیقی محصول چیست؟

  نوشهرآدینه/بحث های قرآنی نشان می دهد که اگر کسی جان خود را شفاف کند و از دغل، شبهه و خیانت دوری جوید، اسرار عالم را می یابد. ذهن آدمی همواره دغدغه مند و کنجکاو در شناخت ناشناخته ها است، از این رو است که در سراسر زندگی سوالات بیشمار ذهن او را به خود درگیر می کند؛ در این […]