• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

جنگ نرم وراههای مقابله با آن

((جنگ نرم وراههای مقابله با آن))
چکیده:
از جمله خطرات اساسی که رهبری و دیگردلسوزان انقلاب بارها بدان اشاره داشته اند،جنگ نرم است که در این نوشتار سعی برآن است تاضمن بیان ماهیت جنگ نرم به شیوه ها وروش مقابله با آن ،بپردازیم مقدمه:
از جمله امور طبیعی بین دو پدیده وجامعه غیر همگون از حیث اندیشه وتفکر نسبت به تعریف پیرامون ونوع رابطه با اطرافیان ،وجودتضادوضدیت می باشد که همواره در تاریخ وجودداشته است که ازآن به جنگ ونزاع تعبیرمی شودواین تضاد در طول ادوار مختلف متناسب با پیشرفتها وتحولات به خود، شکل جدیدی گرفته است .دردنیای امروز از جمله روشها ی موسوم میان2ضد از حیث ایدئولوژی ایجاد جنگ نرم یا غیر فیزیکی دربرابرجنگ خشن وفیزیکی است وکشور اسلامی ایران نیز از این امر استثناء نبود ولذا از نخستین روزهای پیروزی که به صورت رسمی، ایدئولوژی نه شرقی ونه غربی رابه عنوان سرلوحه فعالیت سیاسی خود در سایه حکومت دینی مطرح کرده است ،همواره مورد کینه توزی ودسیسه های مختلفی از جنگ نرم وسخت بوده که پس از شکست استکبار در 8سال دفاع مقدس ،آنچه که در سرلوحه کار دشمنان برای استحاله انقلاب ونظام مقدس جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است،جنگ نرم است وازاین رو می توان گفت از جمله مهمترین خطرات برای کشور وانقلاب در جهان امروز جنگ نرم است ونقطه مرکز دشمن در این نشانه روی ،جوانان، اعم از دختر وپسر هستند .
در طول سالهای قیام وپیروزی انقلاب، امام خمینی(ره)،رهبر معظم انقلاب، مراجع وبزرگان دیگر مکرراً این خطر راگوشزد کردند وفرمودند امروز دشمن مثل گذشته لشگرکشی نظامی نمی کند بلکه با ابزار جدید می آیدتا اینکه بتواند تاعمق خانه های مانفوذ کند ولذا امروزه دشمنان دیگر به جسم ماحمله نمی کنند ،بلکه هویت دینی و فرهنگ ما است که مورد حمله قرار می گیردتا ازاین طریق نقشه تباه کردن نسل جوانان جامعه محقق گردد مقام معظم رهبری در عینی سازی این طراحی دشمن اینگونه فرمودند((سیاست ،سیاست اندلسی کردن ایران است))با توجه به این کلام ،سوال چنین مطرح می گرددکه:مگر سیاست در
(1)
اندلس دیروز واسپانیای امروز چه بوده است؟در جواب از این سوال می توان این سیاست را به ترویج فرهنگ بیگانه ،عمل نکردن به قوانین اسلام ،سوق دادن جامعه مخصوصاًنسل جوان به عیاشی،تجمل گرائی،تن آسائی،خوشگذرانی،در آوردن لباس کار وپوشیدن لباس حریر وراحتی،شرب خمر ومی گساری،تفسیر ومصداق یابی نمود.
اگرخواسته باشیم یک مدل سازی از نتیجه جنگ نرم دشمن در قالب مثال، انجام دهیم می توان گفت که: مثل گاز گرفتگی است.افرادیکه توسط استنشاق گاز خفه می شوند هیچ زخمی وجراحتی در جسم شان مشاهده نمی شود وهیچ صدایی از حمله وتهاجم به گوش نمی رسد ،اصلاًهیچ صدائی وجود ندارد،بی سروصدا خفه می شوند ،جنگ نرم هم همینطور است یعنی بدون حضور فیزیکی خاصی که توجه ما را به خود جلب کند، آسیب خویش را متوجه ما می سازد.
((تعریف وتاریخچه جنگ نرم))
تعریف جنگ نرم:
مفهوم جنگ نرم که در مقابل جنگ سخت مورد استفاده واقع می شود دارای تعریف واحدی که مورد پذیرش همگان باشد، نیست ومی توان گفت تعریفات ارائه شده به نوعی متاثر از جریانات مختلف است اما آنچه را که می توان به طور کلی در تعریف از این اصطلاح بدان اشاره نمود مرتبط با مطلبی است که حمید مولانا درسال 1986در کتاب ((اطلاعات وارتباطات جهانی؛مرزهای نودر روابط بین الملل))از توانایی در شکل دهی ترجیحات دیگران بدان پرداخته اند واز این رو می توان جنگ نرم را اینگونه تعریف کردکه: ((هرگونه اقدام نرم،روانی وتبلیغات رسانه ای که جامعه هدف را نشانه گرفته وبدون درگیری واستفاده از زورواجبار به انفعال وشکست وا می دارد .جنگ روانی، جنگ سفید،جنگ رسانه ای،عملیات روانی،بر انداری نرم،انقلاب نرم، انقلاب مخملی وانقلاب نگین از جمله مصادیق جنگ نرم به شمار می آید))
تاریخچه جنگ نرم:
هرچند می توان با مراجعه به کتب تاریخی، ریشه ها و نمونه هائی از جنگ نرم را بر جسته نمود اما اگر بخواهیم به تاریخچه جنگ نرم به عنوان یک تکنیک طراحی شده جهت مبارزه با غیر، اشاره داشت می توان آن را به دهه 1970میلادی یعنی دوران جنگ سرد دو بلوک قدرت شرق وغرب،بر گرداند.درخصوص انقلاب اسلامی ایران می توان فرایند شروع جنگ را از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دانست.

(2)
تاکتیکهای جنگ نرم:
جنگ نرم نیز همانند هر تئوری جنگی دیگر برای خود دارای تاکتیک های خاصی می باشد که عبارت است از((بر چسب زدن،شایعه ،کلی گوئی،دروغ بزرگ، خذف، سیاست زدائی، اهریمن سازی، جاذبه های جنسی، ترور شخصیت،ایجاد تفرقه ونفاق،توسل به ترس وایجاد رعب وحشت،مغالطه))
ویژگیهای جنگ نرم:
1-انجام اقدامات در قالبی نرم ونامحسوسی گاهی به صورت ، قانونی وتدریجی
2-عدم محسوس بودن ماهیت جنگ نرم
3-نقش رسانه ها به عنوان ستون اصلی شاکله جنگ نرم
4-پنهان بودن اهداف اصلی در جنگ نرم
اهداف جنگ نرم:
1-استحاله فرهنگی
2-تفرقه واختلافات درونی
3-ترویج روحیه ناامیدی وکسالت
4-تضعیف ساختارهای سیاسی وبر اندازی آن
عوامل شکل گیری جنگ نرم برضد انقلاب اسلامی ایران:
از نکات ضروری در خصوص مطالعات جنگی،نکته مهم ،توجه به عوامل شکل گیری جنگ است واز این روی ضروریست دراین قسمت به طور خلاصه به عوامل شکل گیری جنگ نرم بر ضد انقلاب اسلامی ایران اشاره ای داشته باشیم که این عوامل عبارت است از:
1-ایران ژاندارم منطقه در تعریف منافع آمریکا: از جمله اقدامات آمریکا در راستای تثبیت منافع خویش درمنطقه خاورمیانه،معرفی وتجهیز نظامی ایران به عنوان ژاندارم منطقه بوده است که باپیروزی انقلاب اسلامی ایران ، مهمترین عامل حفظ منافع آمریکا در جهان فروریخت واز این روی برای حفظ وبازسازی آن دست به هر اقدامی از جنگ نرم وسخت ، زده است.
2-ایران مانع نظام تک قطبی:عمده هدف آمریکا در شروع جنگ سرد بر ضد بلوک شرق، ایجاد یک نظام تک قطبی در عرصه بین الملل بوده است که ایران به عنوان ناقد هر دوبلوک شرق وغرب مهمترین مانع برای شکل گیری این نظام بوده است.
(3)
اما از آنجائیکه رسانه ووسائل ارتباطات جمعی یکی از مهمترین ابزار در جنگ نرم می باشد ،باصرف نظر از دیگر تاکتیک ها وابزار های جنگ نرم،تمرکز خود را دراین نوشتار برروی رسانه ووسائل ارتباطی قرار خواهیم داد.
بسیاری از صنایع جدید،وسائل مدرن وکارهای هنری در قالب رسانه های ارتباط جمعی، همه می توانند به عنوان یکی از ابزاربکار گرفته شده در جنگ نرم مورد بهره برداری قرار بگیرندمانند اینترنت ،سی دی،فیلم های مستهجن،عکس های مبتذل،شبکه های رادیووتلویزیون فاسد وپلید،مواد مخدر،ماهواره،و بعضی ازلباسها ،ترویج دوستی پسر ودختر،روابط نامشروع،فرهنگ فساد وفحشاءچت کردن دختر وپسر.
بنابر برخی از گزارشات ارائه شده در حال حاضردوهزارشبکه ماهواره ای برای فارسی زبانان بر نامه پخش می کند که یکصد شبکه مربوط به ایران است، پنجاه شبکه، مختص برنامه های ضد اخلاقی است ،سیزده شبکه با روی کرد عناد با انقلاب اسلامی ایران برنامه دارد،جهت گیری کلی ،مبارزه با دین وارزشهای اخلاقی است.
((راههای مقابله با جنگ نرم))
1- مقابله به مثل: یعنی از همان راهی که دشمن وارد می شود باید وارد شدلذا اگر هنر ابزاری برای استحاله وایجادهویتی در جوانان ما بحساب می آید،می بایست ما نیز از راه رسانه های جمعی وهنرجهت ترویج ماهیت خود وارد شویم در غیر این صورت مَثَل ما مَثَل آن کسی می شود که در میدان جنگ سپر رابه سر گرفته بود، دشمن شمشیر را به پای او زد واورااز پا در آورد،امروز تبلیغ سنتّی،گر چه خوب ولازم است ولی برای نسل جوان کافی وپاسخگونیست ،امروز باید از هنر استفاده تمام عیارشود امروز وظیفه مجموعه فرهنگی است که با قالبی مناسب وارد شوند به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 194 هرکس به شما تجاوز کرده همانند آن،براو تعدی کنید.((فمن اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدی علیکم))
2- نظارت بیشتر والدین وخانواده ها بر فرزندان: راه دیگر مقابله با جنگ نرم ،نظارت بیشتر والدین برفرزندان خود در استفاده از ماهواره ورایانه است،متاسفانه امروزه ماهواره به ابزاری برای گسترش فساد وعامل انحراف جوانان تبدیل شده است ،هر چند سایت ها،شبکه ها وماهوارها می توانند به عنوان علل پیشرفت ودسترسی به آخرین یافته های علمی در منازل باشند ولی در عین حال امروز این امور به مهمترین شبکه های فساد تبدیل شده اند از این روی خانواده ها باید وقت بگذارند وبه تعبیری خود را خرج بچه ها کنند، (4)
مسائل شغلی واقتصادی والدین را از فرزندان غافل نکند، امروز ماهواره ،سی دی ونوارهای مبتذل بدترین دوست جوانان به شمار می آیند و والدین باید بدانندکه فرزندان آنان به چه چیزهائی سر گرم واز ابزار جدید چه استفاده ای می کنند .
3-دشمن را بشناسیم ودشمنی دشمن را باور کنیم ،به تعبیر مقام معظم رهبری؛امروز،سیاست دشمنان نظام،اندلسی کردن انقلاب است ولذا ضرورت داردتاریخ اندلس رابخوانیم وعبرت بگیریم ،دشمنی دشمن توهم نیست ،واقعیت است ،شیوه دشمن رابفهمیم امروز شیوه دشمن ایجاد شبهه، استهزاء ترور شخص وشخصیت وسوسه وبدبین کردن،ترویج فحشاء وفساد، ایجاد اختلاف ،اعتیاد نسل جوان است.
4-بیداری وهوشمندی جوانها:در علم اخلاق فرمودند(یقظه)یعنی بیداری اول منزل برای خود سازی است. در مسائل اجتماعی وجنگ نرم که نوعی خود سازی در عرصه اجتماع است بیداری و دوری از غفلت اول شرط است برای نجات از خطر، باید بیدار شد اگر به کلاس درس وتحصیل علم به اقتصاد وکارحلال ،تفریح سالم، ازدواج شرعی وقانونی دعوت شدند با جان ودل بپذیرند ولی اگر به بازاریابی شبکه ای یعنی کلاه برداری مرموز، مواد مخدر، جاسوسی برای دشمن، مخالفت با ولی فقیه ونظام اسلامی ، خیانت به ملت ومملکت دعوت شدند مبادا فریب بخورند که دنیا وآخرت خود را از دست خواهند داد.
راه است وچاه ودیده بینا وآفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش
5-تشکیل اتاق فکر:از آنجائیکه شناخت ،گام اول در هر اقدامی است،باید مراکزی برای مطالعه وتحقیق درخصوص رفتار وروش مقابله دشمنان ایجادکرد .تا روشی سود مندومطالعه شده را برای مقابله با دشمن وحفظ نظام وجوانان،ارائه دهیم واز حالت آزمون وخطاءدر مقابله با پدیده های نوین خارج شویم .
6-فرهنگ استفاده صحیح از صنایع جدید:باید فرهنگ استفاده صحیح از صنایع وامکانات جدید را درجامعه رواج دهیم. امروزمهمترین مشکل جامعه ایران نبود فرهنگ سازی لازم وارائه مرام نامه واخلاق کاربردی در خصوص استفاده از تکنولوژی وامکانات جدید است ولذا می بینیم همه از موبایل، رایانه،ماهواره وماشین استفاده می کنند،و این وسائل دراختیار همه است اما متاسفانه بسیاری از مردم استفاده صحیح از آن نمی کنندوحتی در برخی حالات نمی دانند ودشمن از این نداستن سوء استفاده می کندوبا برنامه ریزی های غلط ومغرضانه اغراض شوم خود را به آنها القاءوآنهارا به لبه سقوط وهلاکت می رساند.

(5)
موبایل یک وسیله بسیار خوب وکاربردهای متعدد داردتا حدی که می توان آن را یک رایانه کوچک در
جیب همه دانست ولی متاسفانه به جهت نبود فرهنگ استفاده صحیح برای بعضی وسیله اتلاف وقت واسباب بازی و سوءاستفاده به حساب می آید، ازین رو ی باید فرهنگ استفاده صحیح از وسائل را درجامعه ترویج کرد وگرنه وسیله بدبختی خواهد شد
یکی گوش کودک بمالید سخت که ای بوالعجب رای برگشته بخت
تورا تیشه دادم که هیزم کنی ندادم که دیوار مجدکشی
زبان آمد از بهر شکر وسپاس به غیبت نگرداندش حق شناس
گذرگاه قرآن وپند است وگوش به بهتان وباطل شنیدن مکوش
دو چشم از پی صنع باری نکوست زعیبت برادر فروگیر دوست

محمود مشایخ
امام جمعه شهرستان نوشهر

How do you wear bootcut jeans
Porno Filme Mum was a big style icon for me

How to Ensure That Your Ed Hardy Is Genuine
xhamster demolish through physical exercise trench

Why Dansko Sandals are Comfortable Good for Your Feet
kostenlose-pornos footjoy closeout lopro block girls golfing heels

Faux Pas Mistake or Fashion Forward
Einfachporno.com all moderate wage connected with a proficient stylish

The Secret Behind Crocs’ Success
Einfachporno.com but he didn’t cheat

How to Dress for a Rave Party
Kostenlose Porno some of the 10 a lot of idiotic cd cover day to day functions in history

How to Maintain Louis Vuitton Handbags Made of Different Materials
pornos peppercorns and 2 tablespoons of tarragon leaves

First Lady Samantha Cameron like Michelle Obama in Fashion VIDEO
black porn or a faux diamond necklace strung on airy clear plastic thread