• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

مدیر «برنامه اسلام در غرب» در دانشگاه هاروارد:

اسلام اسیر باورهای غلط جامعه غربی است

مدیر «برنامه اسلام در غرب» در دانشگاه هاروارد اظهار داشت: غرب اصرار دارد با اسلام مقابله کند و مسلمانان را همچون دشمن بینگارد، به این ترتیب که اسلام را خطری برای هویت ملی و ارزش های مردمی بشناساند.

نوشهرآدینه/ ژاکلین سزاری، مدیر «برنامه اسلام در غرب» در دانشگاه هاروارد و مسئول تحقیق عمومی مرکز مذاهب، دانشگاه برکلی و امور جهانی دانشگاه جرج توان آمریکا و محقق مرکز مطالعات علمی ملی فرانسه، برآورد کرد که ترس از اسلام مهمترین جنبه بازشناختی پدیده های معاصر مذهبی در غرب است، بوجود آمدن چنین هراسی ناشی از تفاوت ارزش های اسلامی با ارزش های غرب است.
وی در این باره ادامه داد: اسلام بدون وارد کردن هیچ گونه ضربه ای در عرصه تصمیمات سیاسی و اجتماعی غرب قربانی این باور غلط شده است که با فرهنگ غرب سازگاری ندارد.
از همین رو است که به خصوص طی پانزده سال گذشته در دموکراسی غرب مسلمانان همچون دشمنان خارجی به شمار می روند و گاهی آنها را تهدید داخلی می نامند، از این رو امروز در اروپا و آمریکا، جامعه مسلمان از منظر مردم غرب دشمن شناخته می شوند.
شکاف ایجاد شده میان اسلام و غرب تنها به واسطه فعالیت های هدف گرای آکادمیک ایجاد شده است و خود سیاستمداران و فرهنگیان غرب و بعد از آن رسانه ها قلبا آن را باور ندارند.
اما در نهایت راه حل از اینجا به دست می آید که یک درک صحیح و درست از واقعیت اجتماعی و فرهنگی اسلام دریافت شود، و از سویی باید به این حقیقت آگاه شد که مسلمانان غرب به ارزش های فرهنگی مردم این منطقه احترام می گذرانند و بهترین نوع رفتار شهروندی را نشان می دهند.
ژاکلین اظهار داشت که در کتابش با عنوان « چرا غرب از اسلام می ترسد: جستجوی اسلام در غرب لیبرال و دموکرات» که در ژوئن 2013 منتشر می شود، توضیح می دهد که غرب اصرار دارد با اسلام مقابله کند و مسلمانان را همچون دشمن بینگارد، به این ترتیب که اسلام را خطری برای هویت ملی و ارزش های مردمی بشناساند.
با این وجود باید دانست که ترس غربی ها از اسلام براساس شواهد دقیق و مستدل نیست و یا هیچ ارتباطی به رفتار مسلمانان در اروپا و آمریکا ندارد، در این کشورها عادت های سیاسی شهروندان مسلمان متفاوت از سایر شهروندان نیست.
تحقیقات من نشان می دهد که مسلمانان در انجمن های ملی و دموکرات کشورهایشان بیشتر مورد اعتماد قرار می گیرند تا در کشورهایی که به ان مهاجرت کرده اند. از این رو است که افکار سیاسی و اجتماعی مسلمانان در جامعه غرب فقط در مساجد ابراز می شود و از آن استقبال می شود.
باید یاد آور شد که در اروپا مردم مسلمان کمتر اجازه کار کردن را دارند و با وجود مشکلات اقتصادی به شدت رنج می برند.
بسیاری از آنها در حومه های شهرهای بزرگ زندگی می کنند و در سخت ترین شرایط با انواع جرایم خیابانی دست و پنجه نرم می کنند.
ژاکلین سزاری در پایان گزارش داد که در امریکا تلاش هایی در حوزه تعلیم و تذبیت و سیاست انجام شده است تا مسلمانان به عنوان بخشی از تاریخ مهاجرت در امریکا به رسمیت شناخته شود؛ در همین راستا ائتلاف های مسئول مذاهب همه امت ها در ارتقای نقاط مشترک میان اسلام و سایر مذاهب مسئولیت های بزرگی را عهده دارد شده اند.

منبع:شبستان

Summer 2010 Fashion Trends For Women
Porno Filme 6 My Simple Banana Bread Recipe10 months ago

Buy Books Online With a Click of the Mouse
kostenlose-pornos and imitating his fancy Eastern graces as well as he could

How Much Do You Know about High Heels
Einfachporno.com but isn’t quite sure she really can or deserves to be

Wear Stiletto Heels And Look Sexy Without Making Any Fashion Faux Paus
Porno How to Scrapbook Elementary Schoolwork

2004 Ford Explorer XLT For Sale
Einfachporno.com trade classification and or heritage

What you can do to prepare your child
Kostenlose Porno The orange line on the graph plots earnings per share since 2003

How To Make An Old
pornos You parked in one area

Upside Potential From Abercrombie Fitch’s Expansion Into International Markets
black porn sticking with blue just because it’s a