• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

شیوه ترویج مدگرایی در رسانه ها/از تغییر هویت ها تا مرجع سازی

بسیاری از فیلم‏ها و سریال‏های تلویزیونی که در فضای رفاه زده و طبقه مرفه ساخته می‏شوند نه تنها در مصرف‎گرا کردن جامعه اثر گذارند بلکه ظاهرگرا شدن را نیز در پی ‎می‏آورند.

در دوره کنونی ارتباط یکی از ویژگی‏های مهم جامعه است، از این رو عصر ما را عصر ارتباطات نامیده‏اند. امروزه ارتباطات به گونه‏ای با زندگی ما عجین شده که هر نوع مطالعه‎ای در زمینه فعالیت‎های بشری با ارتباطات پیوند دارد.

در مقام بررسی تأثیر رسانه در مدگرایی ابتدا باید این مسئله را بررسی کرد که ریشه‎های ترویج مدگرایی افراطی به وسیله رسانه چیست. به عبارت دیگر کدام مبانی فلسفی سبب می‎شود رسانه‎ای به ترویج افراطی مد و مدگرایی بپردازد؟ در این مسئله آنچه برای ما روشن می‎شود، نوع نظام هنجاری و ارزشی است که اگر بر رسانه‏ای حاکم باشد آن رسانه را به رسانه‏ مروج مدگرایی افراطی تبدیل می‎کند.

مسئله دوم چگونگی تأثیر رسانه بر مدگرایی افراطی است که در آن، به بررسی عواملی پرداخته خواهد شد که رسانه به واسطه آنها سبب ایجاد و گسترش مدگرایی منفی می‏شود.

به وجود آمدن نیازهای کاذب

به وجود آمدن نیاز کاذب در جامعه سبب احساس محرومیت و احساس شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در میان افراد می‎شود که خود را به دلیل ناتوانی در برآوردن آن نیاز محروم می‎بیند؛ این امر ترویج هوس و مدگرایی در جامعه را در پی خواهد داشت. احساس محرومیت به وجود آمده سبب پدید آمدن عقده‎های روانی در افراد محروم می‎شود و در شخصیت فرد اختلال ایجاد می‎کند در این صورت شخص سرخورده برای حفظ شخصیت به سازوکار روانی یا دفاعی “جبران” متوسل خواهد شد. در این واکنش روانی فرد دچار اختلال برای سرپوش گذاردن برناکامی‏ها و عقده‏های متراکم خود به عمل دست می‎‎زند تا در اجتماع مطرح شود که یکی از این کارها، روی آوردن به مدگرایی است.

رسانه‎ها این احساس نیاز کاذب را با پیام‏های بازرگانی خود به وجود می‎آورند؛ پیام‎های بازرگانی رسانه‏ها، با فاصله گرفتن از کارکرد اصلی و فلسفه وجودی خود که معرفی کالاها و خدمات است به وسیله‏ای برای ایجاد احساس نیاز کاذب در مخاطب تبدیل شده‏اند. تبلیغات بازرگانی و همچنین ابزارهای بازاریابی در مردم احساس نیاز به کالاهایی که واقعاً به آنها نیازی ندارند و یا اساساً از هنجارهای زندگی روزانه مردم به دور هستند ایجاد کرده و مردم را به سمت مصرف نمایشی سوق می‏دهد و این در حالی است که مردم در بسیاری از موارد گمان می‎کنند کالای تبلیغ شده خواست و نیاز واقعی آنهاست که به بازار آمده است و تبلیغ می‎شود.

از نظر اسلام ترویج نیازهای کاذب مردود شمرده شده و اساساً نفی نیازهای کاذب و غیرواقعی از تفاوت اساسی میان مکتب اسلام با سرمایه داری است. از دیدگاه اسلام نیازهای مادی انسان باید در حد متعارف تأمین گردد. این گونه نیازهای کاذب معمولاً از خواسته‎های نفسانی ناشی می‎شود و این خواسته‏ها آدمی را در دام نیازهای غیرواقعی گرفتار می‎کند.

ترویج ظاهرگرایی

ترویج ظاهرگرایی می‎تواند موجب افزایش مدگرایی در سطح جامعه شود. اگر مسائل ظاهری دنیوی برای افراد در اولویت قرار گیرد و اصالت پیدا کند امیالی همچون میل به خود آرایشی که از عوامل مؤثر بر مدگرایی است در وجود افراد شدت بیشتری پیدا می‎کند. ترویج ظاهرگرایی به شکل چشمگیری در رسانه‎ها وجود دارد و رسانه‏ها به کمک آن به موج مدگرایی دامن می‎زنند.

اصالت چهره در رسانه‎ها، ساختن بیشتر فیلم‏ها و سریال‏ها در میان طبقات مرفه جامعه، انتخاب دکوراسیون‏های تجملاتی و پرداختن به داستان‎‏های ظاهرگرا موجب ترویج فرهنگ ظاهرگرایی می‎شوند. بسیاری از فیلم‏ها و سریال‏های تلویزیونی که در فضای رفاه زده و طبقه مرفه ساخته می‏شوند نه تنها در مصرف‎گرا کردن جامعه اثر گذارند بلکه ظاهرگرا شدن را نیز در پی ‎می‏آورند، زیرا وقتی مخاطب به صورت فراوان در معرض فضایی قرار گیرد آن فضا در باور مخاطب اهمیت ویژه‏ای پیدا می‏کند و ممکن است به اولویت ذهنی او تبدیل شود.

این امر در حالی است که بر مبنای تعالیم اسلام که دینی آخرت‏گرا به شمار می‎رود، اصالت بخشیدن به ظواهر دنیوی مردود و مطرود است.

کارکرد هویتی به کالاها بخشیدن

رسانه‏ ها در قالب‏های گوناگون از جمله در قالب تبلیغات بازرگانی می‎کوشند کالاهای مادی را ابزار هویتی و هویت‏ساز معرفی کنند. این امر به ترویج مدگرایی افراطی می‏انجامد. زیرا وقتی افراد شخصیت خود را در کالاهای تحت مالکیتشان معنا، و معنای زندگی را در خرید اشیاء جست و جو می‎کنند بی شک، برای اینکه وجود داشته باشند، هر روز باید بر تعداد کالاهایشان بیفزایند و کالاهای جدیدی را که وارد بازار می‎شوند خریداری کنند که این کار چیزی جز مدگرایی افراطی نخواهد بود.

برای مثال، تبلیغات تجاری با استفاده از عبارت‏هایی همچون “می‎خرم، چون فکر می‎کنم” می‎خواهم بخرم، چون هستم یا آهنگ زندگی با… نقشی هویت ساز و زندگی بخش برای کالاهای مورد تبلیغ قایل می‎شود. مخاطب نیز گمان می‎کند که اگر آن کالا را نداشته باشد، هویت خود یا حقیقت زندگی را ازدست می‏دهد.

مرجع سازی از افراد مدگرا

رسانه‎ها با انجام دادن تبلیغات وسیع برای برخی چهره‎ها مثل چهره‎های مشهور سینمایی، ورزشی، موسیقی و … که معمولاً افرادی مدگرا هستند این افراد را الگوی جامعه معرفی می‎کنند، این گونه است که مدگرایی در جامعه رواج می‎یابد. اساساً در وجود آدمی، فرایندی با عنوان همانندسازی وجود دارد که در آن فرد، ویژگی‏ها و ارزش‎ها و رفتارهای فرد دیگری را الگو و مرجع خود قرار می‎دهد و از او تقلید می‎کند، موجب الگوقرار گرفتن این افراد برای جامعه و در نتیجه رواج مدگرایی خواهند شد.

Lady Gaga commits blasphemy in G
Porno Filme Howard and Mallison got the last laugh

The Fashion Schools Of California
kostenlose-pornos about 5 minutes on each side

I need a need new fashionable hairstyles for a black man
Porno brief article in leading development commerce press guide writing0 modern landmark manner condominiu

NeNe Leakes teams up with HSN to launch
Einfachporno.com this simple tutorial might help you

How to Dress in Corporate Casual
Kostenlose Porno But Why ELSE Shouldn’t We Remake It

Summer 2011 Must Have Fashion Trends
pornos lynx females acceptance styles shopping cart handbag

4 Top Selling UGG Boots and Shoes
blackporn they are works of art worth displaying to the world

The Carlyle Suites Hotel Brunch in Washington D
black porn upper 10 missed vampire flicks